President Joe Biden departs the White House en route to Scranton, Pennsylvania (5 images)

View: 100 | All
2003 - 2016 AdMedia Photo